Betalen

Welke betaalmethodes accepteren jullie?

Onze betaalmethodes

 • Paypal
 • Creditcard (American Express, Mastercard, Visa)
 • Maestro en Union Pay
 • iDeal
 • Klarna
 • Bankoverschrijving

Paypal

De gemakkelijkste manier van online betalen. Je betaalt simpelweg met je e-mailadres, waaraan je jouw bankrekening of creditcardnummer hebt gekoppeld. Voor betalingen met PayPal moet je eerst een account aanmaken op PayPal.

 1. Klik op de gele ‘PayPal’ knop. Je wordt nu doorgestuurd naar de online omgeving van PayPal.
 2. Vul je accountgegevens in. Klik op ‘Inloggen’.
 3. Klik op ‘Nu betalen’. We ontvangen je betaling direct.

Ontvang je een terugbetaling? Deze ontvang je van ons op jouw PayPal-rekening.

Creditcard

 1. Vul je creditcardgegevens in
 2. We ontvangen je betaling direct.
 3. Ontvang je een terugbetaling? Deze ontvang je van ons op jouw creditcard-rekening.

iDeal

 1. Kies je bank
 2. Log in in je bankaccount
 3. Rond de betaling af. We ontvangen je betaling direct.

Klarna Betaal Later

Met ‘Betaal later’ betaal je je bestelling achteraf zodra je deze hebt ontvangen en besloten hebt deze te houden. Zo betaal je nooit voor wat je terugstuurt.

Je vult je naam, adres, woonplaats, e-mailadres en andere gegevens in die je altijd bij de hand hebt en je betaalt wanneer het jou goed uitkomt tijdens de betaaltermijn van 30 dagen.

Achteraf betalen met Klarna is veilig en eenvoudig. De betalingsgegevens van je aankoop vind je terug op de rekening die je van Klarna ontvangt. Natuurlijk kun je de betalingsgegevens ook altijd opzoeken door in te loggen in de Klarna App of bovenaan de pagina op https://www.klarna.com/nl/.

Klarna heeft een eigen acceptatiebeleid waar wij geen invloed op hebben. Indien je Klarna betaling niet geaccepteerd wordt en je inzicht wil in de reden daarvan, dan kan je rechtstreeks contact opnemen met Klarna via https://www.klarna.com/nl/. Lees ook de algemene voorwaarden van Klarna voor achteraf betalen.

Bankoverschrijving

Nadat je deze optie hebt gekozen en de bestelling hebt geplaatst, zullen we je onze bankrekeninggegevens via e-mail toesturen. En pas nadat je het verschuldigde bedrag hebt overgemaakt, zullen we overgaan tot levering van de bestelling.

Hoe voeg ik een kortingscode aan mijn bestelling toe?

 1. Plaats je bestelling en ga in de check-out naar "Besteloverzicht" onderaan de pagina (op je mobiel) of rechtsboven onder je gekozen product(en) (op de desktop).
 2. Voer je kortingscode en klik op "Toepassen". Wij verrekenen deze direct.

Kan ik korting krijgen als ik een grote order plaats?

Als je voor minimaal 3.000 euro wilt bestellen, neem dan met ons contact op over een mogelijke korting voordat je de order plaatst.

Kan ik bij dezelfde bestelling meerdere kortingscodes gebruiken?

Nee, dit is niet mogelijk. Tijdens het afrekenen kan je per order één kortingscode toevoegen.

Kan ik een deel van mijn kortingscode toepassen om de rest een andere keer te gebruiken?

Nee, dat is niet mogelijk. Een kortingscoupon kan je maar één keer invoeren. Gebruik je een deel van de coupon? Dan vervalt het restbedrag.

Wat zijn jullie betalingsvoorwaarden?

Consumenten

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,= 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Bedrijven

 1. Voor de vraag welke prijs en betalingswijze zijn overeengekomen, is uitsluitend bepalend wat er staat in de opdrachtbevestiging. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. De overeengekomen prijs is franco afleveradres, mits dit een adres in Nederland is, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging.
 2. Is vooruitbetaling afgesproken, dan wordt de opdracht pas uitgevoerd nadat de klant het volledige bedrag heeft betaald. Niettemin kan SOS Central BV kosten die zij maakte voordat betaling werd ontvangen, in rekening brengen in geval van annulering. Is betaling op rekening afgesproken, dat zal klant het factuurbedrag betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. SOS Central BV kan in dit geval vooruitbetaling of betaling onder rembours vragen indien SOS Central BV (naderhand) reden heeft te vrezen dat betaling op rekening niet tijdig zal geschieden.
 3. Kosten van girale betaling zijn voor de klant. De klant heeft niet het recht om de verplichting tot betaling te verrekenen met een vordering op SOS Central BV.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant automatisch in gebreke. SOS Central BV heeft dan aanspraak op vergoeding van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) met ingang van de dag waarop uiterlijk betaald had moeten worden. Ook heeft SOS Central BV aanspraak op vergoeding van kosten van incasso. Die kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag maar SOS Central BV heeft aanspraak op vergoeding van een hoger bedrag indien de werkelijke kosten hoger zijn.

Ik heb een herinnering of aanmaning ontvangen en heb er een vraag over.

Als je factuur volgens ons systeem niet tijdig is voldaan, maakt het systeem automatisch betalingsherinneringen en/of aanmaningen aan.

Ben je van mening dat je deze onterecht hebt ontvangen? Neem dan direct contact met ons op via 020-2447137 of stuur een e-mail naar info@soscentral.eu.