Verstandig voorbereiden: Het rationele argument voor paraatheid in noodsituaties

Verstandig voorbereiden: Het rationele argument voor paraatheid in noodsituaties

Het lijkt onnodig om het uit te spellen, maar het moet gezegd worden: ieder mens, ongeacht zijn of haar politiek of leeftijd of inkomen of locatie, heeft er baat bij om redelijk voorbereid te zijn op noodsituaties.

Jij zou voorbereid moeten zijn. Je partner, kinderen, ouders, buren en vrienden zouden voorbereid moeten zijn. Liberalen, conservatieven, wapenfanaten, veganisten, jongvolwassenen in hun eerste studentenkamer, werkende moeders, voetbalvaders en grootouders op het platteland - iedereen zou voorbereid moeten zijn.

"Preppen" is geen vies woord. Prepping is niet beperkt tot de maffe stereotypen die graag aandacht willen. De meeste preppers zijn rationeel en komen uit alle lagen van de bevolking.

Veel preppers zijn zeer intelligent en succesvol - zozeer zelfs dat ze op de eerste rij zitten bij de krachten in onze wereld die de dingen erger maken, en dat heeft hen ertoe aangezet om actie te ondernemen en zich voor te bereiden.

Dit is de beste tijd ooit om te leven en het leven is over het algemeen goed voor de meeste mensen in de ontwikkelde wereld. Maar het comfort van het moderne leven is een toevalstreffer in het grote geheel van onze geschiedenis en veel deskundigen denken dat we al een hoogtepunt hebben bereikt.

We hebben dit allemaal als vanzelfsprekend beschouwd en aangenomen dat het zo zal blijven, wat een achilleshiel creëert die miljarden mensen overgeleverd laat aan de genade van instabiele systemen. Miljarden mensen zijn niet in staat om eenvoudige dingen te doen, zoals een vuurtje stoken of een wond verbinden.

We leven in een onvoorspelbare wereld en het lijkt erger te worden. Anders gezegd, onze wittebroodsweken van de afgelopen decennia lopen waarschijnlijk ten einde. Ons klimaat is aan het veranderen, waardoor natuurrampen vaker voorkomen en ernstiger zijn. De fundamentele principes van de economie en wat het betekent om te werken en te leven veranderen snel op manieren die we als mensen nog nooit hebben meegemaakt.

In beide voorbeelden is de overheid niet effectief genoeg en pakt zij de problemen niet aan - en hoewel het uiteindelijk hopelijk goed komt, zal het onderweg een heel pijnlijk proces zijn.

Mensen vinden het om verschillende redenen leuk om zich voor te bereiden. Voor sommigen maakt het deel uit van de verantwoordelijkheid voor ons recht om leven, vrijheid en geluk na te streven. Veel ouders vinden dat het bij hun taakomschrijving hoort.

Anderen voelen zich onbaatzuchtig en vinden dat het bij hun plicht hoort om voorbereid te zijn, zodat ze hun gemeenschap niet belasten door hulp nodig te hebben, en zodat ze klaarstaan om hun buren in nood te helpen.

Maar preppen kan ook leuk en lonend zijn. Je besteedt tijd aan actief bezig zijn in de buitenlucht, je leert nieuwe vaardigheden die je op alle gebieden van het leven kunnen helpen en je daagt je hersenen uit om na te denken over interessante scenario's (en zelfs diepgaande dingen zoals wat het betekent om een onafhankelijk mens te zijn).

In alle gevallen krijg je gemoedsrust omdat je weet dat je er klaar voor bent en geen hulpeloos slachtoffer zult zijn. In het onfortuinlijke geval dat er toch iets gebeurt, kunnen zelfs een paar honderd euro's aan noodpakketten het verschil maken voor jou en je dierbaren.

Als dit artikel je niet overtuigt om je voor te bereiden, dan zal niets dat doen.

De 10.000 woorden in deze gids en de ontelbare uren ervaring en onderzoek die eraan vooraf zijn gegaan, zijn bedoeld om je te overtuigen van één diepgaande, levensveranderende conclusie:

Er zijn een heleboel zeer reële en zeer ernstige mogelijke noodsituaties en je zult er waarschijnlijk minstens één meemaken in je leven. Waarschijnlijk meer. De slimste, meest rationele experts ter wereld komen tot dezelfde conclusie - de komende 100 jaar zullen waarschijnlijk niet gemakkelijk zijn.

Het bewijs is overweldigend, zowel in omvang als in duidelijkheid - tot op het punt dat het beangstigend is. Het is onmogelijk om alle scenario's te beschrijven waarmee je te maken kunt krijgen en hoe de toekomst eruit zou kunnen zien.

Deze gids is slechts een voorbeeld en is onze poging om rationele, op bewijs gebaseerde redenen te presenteren waarom je je zou moeten voorbereiden. Als je er klaar voor bent, is het eenvoudig om met je voorbereiding te beginnen.

In deze gids:

Preppen is niet gek
Je kunt niet voorspellen wat er gaat gebeuren
De recente geschiedenis kan een toevalstreffer zijn
Toevalstreffer vs. duurzame vooruitgang
Lokale noodsituaties vs. wijdverspreide rampen
250.000 jaar aan vaardigheden verloren in minder dan 100
Alledaagse situaties zoals auto-ongelukken en medische noodgevallen
Natuurrampen en klimaatverandering
Klimaatverandering maakt natuurrampen erger

Drastisch veranderende economie, werkloosheid en het post-arbeid tijdperk
Ziekte en paniek
Biologische wapens
Films: asteroïden, buitenaardse wezens en zombies
Je kunt er niet op vertrouwen dat het systeem je redt
Onze instellingen hebben een slechte staat van dienst in noodsituaties
Groeimindset en het plezier van voorbereid zijn
Prepping is de beste soort verzekering

 

Stop het stigma: niet alle preppers zijn gekke in bossen wonende kluizenaars

We wilden dit meteen ter sprake brengen, omdat sommige mensen verouderde en onjuiste stereotypen hebben over preppers: voorbereid zijn is geen teken van randpolitiek of paranoia.

De meeste stereotypen zijn tot op zekere hoogte op waarheid gebaseerd. Toen "preppers" voor het eerst een identificeerbare gemeenschap werden, waren veel van de eerste grote bloggers van de extreme alt-right kant van het politieke spectrum op het Amerikaanse platteland. En ja, sommigen van hen hadden behoorlijk extreme opvattingen.

Maar prepping is tegenwoordig veel meer mainstream en die stereotypen zijn zelfs verkeerd. (Online) winkels van prepspullen kregen het vooral tijdens corona erg druk met mensen die van alles gingen hamsteren.

Bereid je voor omdat je niet kunt voorspellen wat er zal gebeuren

Zelfs als we zeker weten wat er in de toekomst gaat gebeuren, zijn mensen behoorlijk slecht in het voorbereiden daarop.

Je weet dat je zult sterven, maar toch vermijden velen om een testament op te stellen. Je weet dat je op een gegeven moment moet stoppen met werken, maar toch sparen veel mensen niet voor hun pensioen. 

Soms is het omdat we er niet aan willen denken of niet willen "toegeven" dat er slechte dingen kunnen gebeuren. Onwetendheid kan een zegen zijn (totdat het als een boemerang bij je terugkomt).

Andere keren is het omdat het gat tussen het doen van een investering en het krijgen van de beloning te lang is. Of we stellen uit, we hebben het te druk met andere dingen, we denken dat we jong en onkwetsbaar zijn, enzovoort.

Het maakt niet uit hoe optimistisch je bent of hoeveel je gelooft in de goedheid van andere mensen of de overheid. Mensen zijn feilbare, rommelige wezens en systemen die van mensen zijn gemaakt zijn nog feilbaarder (zoals de overheid). Zelfs een planeet vol aardige optimistische mensen zal nog stormen en autowrakken kennen.

Te veel preppers richten zich op een klein percentage van angsten, zoals een kernoorlog of plotselinge ineenstorting van de maatschappij. Een deel van onze Verstandige Prepper Mantra is dat je niet kunt voorspellen wat er zal gebeuren, dus het doel is om je prepping-inspanningen af te stemmen op de reeks scenario's waarmee je te maken zou kunnen krijgen, gebaseerd op de waarschijnlijkheid van elk scenario.

De recente geschiedenis is misschien een toevalstreffer

Mensen bestaan al ongeveer 250.000 jaar. Het is pas in de laatste ~150 jaar dat het leven redelijk comfortabel werd en pas in de laatste ~75 jaar dat je, althans in de Westerse wereld, een gemiddeld persoon kon zijn en aan al je basisbehoeften kon voldoen. Iemand uit de middenklasse leeft tegenwoordig zoals de rijkste 1% een eeuw geleden.

Dus in het grote geheel zijn de laatste paar decennia ongewoon geweest.

Zelfs als je de tijdlijn beperkt tot de laatste 2000 jaar, zijn er genoeg voorbeelden waar de mensheid vooruitging, maar vervolgens achteruitging. We gingen bijvoorbeeld van Griekse en Romeinse democratie en verlichting naar de donkere middeleeuwen.

Dit is belangrijk omdat mensen heel slecht zijn in het misleiden door onjuiste patronen. Je leeft al 20 tot 70 jaar en het toeval wil dat die 20-70 jaar samenvallen met deze ongewoon geweldige periode in de geschiedenis.

Deze onwetendheid van de geschiedenis zorgt ervoor dat veel mensen denken dat het onmogelijk slechter kan worden - het is immers altijd beter geworden tijdens hun leven.

Ongewone toevalstreffer vs. duurzame vooruitgang

We hopen van harte dat de verbeteringen van onze levensstandaard in de moderne wereld duurzaam zijn, maar pas op voor 'survivor bias' - alleen omdat de dingen tijdens je leven "altijd goed zijn gegaan" betekent niet dat ze dat ook altijd zullen blijven doen.

Als je naar de experts luistert, zoals economen, technologen, onderzoekers, politici, historici enzovoort, dan wijzen zij erop dat veel van de vooruitgang die de afgelopen decennia is geboekt niet duurzaam is.

Net als het bouwen van een groot huis bovenop moerasgrond met een hypotheek die je je niet kunt veroorloven, hebben we de vooruitgang van de afgelopen decennia gebouwd bovenop wankele leningen en slechte fundamenten.

Schulden, zoals hypotheken en studieleningen, zijn een goed voorbeeld. Schulden zijn eigenlijk een goede zaak als ze mensen helpen een huis te kopen of een diploma te halen in tijden dat de economie blijft groeien. Het probleem is wanneer de taart niet meer groeit en er al die schulden overblijven. Dus als je zinnen hoort als "het nieuwe normaal" bij lage economische groei, maak je dan zorgen.

Om de economie te laten groeien, hebben we ontwikkeling uitbesteed aan opkomende landen zoals China, waar de arbeid goedkoop was en de regelgeving dun - zoals het beschermen van het milieu. Daarom groeide China heel snel, maar vernietigde het tegelijkertijd zijn ooit schone lucht en water.

Dat gaf ons een tijdelijke boost van goedkope producten terwijl ons inkomen vlak bleef. Maar ook daar hebben we geen opties meer. Er zijn nog maar zo veel China's in de wereld, en zelfs China ondervindt nu deze problemen en geeft duurzaamheid voorrang boven kortetermijndoelen.

Plotselinge rampen vs. geleidelijke achteruitgang

Het is makkelijker om aan plotselinge rampen te denken - een grote orkaan, een plotselinge nucleaire aanval of wat dan ook dat ons in minuten of dagen van een normaal leven naar een complete ineenstorting kan brengen.

In sommige opzichten is het makkelijker om te plannen voor die plotselinge gebeurtenissen. Je hebt je 'bug out bag', je plan om je terug te trekken, je voedselvoorraad, enz. Je bent klaar voor de plotselinge hysterie.

Maar hoe zit het met een langzamere achteruitgang? Te veel mensen zien de uiterst waardevolle rol van het voorbereiden op deze "kokende kikker" scenario's over het hoofd.

Je zou bijvoorbeeld van het elektriciteitsnet af willen, zodat je er klaar voor bent als Noord-Korea plotseling aanvalt. Maar diezelfde voorbereiding zal je ook ten goede komen als de energiekosten met 20% per jaar stijgen of als de infrastructuur van het elektriciteitsnet zo slecht wordt dat er regelmatig black-outs zijn.

Uit ons onderzoek blijkt dat voor een willekeurig persoon de kans op een plotselinge ramp en de kans op een betekenisvolle achteruitgang van de systemen om hen heen (zoals voedsel en water) of persoonlijke noodsituaties zoals plotselinge en langdurige werkloosheid ongeveer gelijk is.

Soms kan één onderwerp, zoals overstromingen, zowel plotseling als geleidelijk zijn. Als je dicht bij de kust of de grote rivieren woont, creëren stormen en klimaatverandering zeer reële risico's op zowel een plotselinge overstroming als een geleidelijke erosie van de kust, wat resulteert in een economische ramp (huizenprijzen kelderen) en ontheemding (waar moeten al die mensen heen?).

We geven toe dat we een paar gefundeerde gissingen maken. Door de laatste paar decennia van relatieve vrede en welvaart - en door de onderliggende kosten onder het tapijt te vegen - hebben mensen gewoon aangenomen dat alles beter wordt. Omdat we vooruit kijken in de toekomst in plaats van alleen historische gegevens te gebruiken, voegen we schattingen en voorspellingen van verschillende experts en onderwerpen samen.

Het is redelijk om naar recente gebeurtenissen te kijken als een benadering voor het soort langzame achteruitgang waarmee we waarschijnlijk te maken zullen krijgen. Een paar voorbeelden:

 • Over het algemeen slechter weer. Op de meeste plaatsen op aarde verandert het klimaat van jaar tot jaar. Meer hitte, meer kou, meer overstromingen, minder regen, enz.
 • Water. In warmere zomers is meer drinkwater nodig, terwijl er door droogte minder beschikbaar is.
 • Voedsel. De industrialisatie van ons voedselsysteem maakt ons letterlijk kapot. De recente trends rond lokaal en biologisch voedsel en de vooruitgang in technologie zoals in de glastuinbouw zijn geweldig. Maar er kunnen zich nog steeds situaties voordoen waarin een lokale voedselvoorraad wordt besmet, voedsel de schappen uit vliegt vanwege een noodsituatie, oogsten en veestapels plotseling dalen door veranderend weer of waterproblemen, enz.
 • Afnemende fundamenten van een vrije samenleving. Door de erosie van netneutraliteit, de indringendheid van spionage door buitenlandse overheden en de toenemende invloed van extreem rechts hebben we misschien niet meer de basis die nodig is voor een vrije en welvarende samenleving.

Lokale noodsituaties vs. wijdverspreide rampen

Net zoals een noodsituatie snel of langzaam kan gaan, kan een ramp op grote schaal gebeuren of alleen in jouw buurt.

Het is makkelijk om te denken aan de grote rampen zoals maatschappelijke ineenstorting, maar je kunt de lokale problemen niet negeren die je stad, buurt of zelfs alleen je huis of iemand in je familie kunnen treffen.

We bereiden ons niet alleen voor op de grote rampen, maar ook op de auto-ongelukken die we passeren op weg van ons werk naar huis, of in het geval dat onze buren een huisbrand hebben. We bereiden ons voor zodat ons gezin er niet onder lijdt als we als ZZP'er werk verliezen en een jaar werkloos zijn.

We hebben 250.000 jaar aan vaardigheden verloren in minder dan 100 jaar

250.000 jaar lang moesten mensen leren en oefenen hoe ze konden overleven. Vuur, gereedschap, wapens, medicijnen, schuilplaatsen, jagen, vissen, navigeren, maatschappelijke structuren, enzovoort.

Zelfs 100 jaar geleden wisten de meeste mensen genoeg van de basis om te overleven in een noodsituatie of buiten het elektriciteitsnet. Je grootouders konden waarschijnlijk uit het niets koken, zonder lucifers een vuurtje stoken, een vis schoonmaken en kapotte kleding repareren. Kun jij dat?

Uit een onderzoek uit 2017 naar overlevingsvaardigheden per generatie bleek bijvoorbeeld dat mensen geboren voor 1950 drie keer meer kans hadden om eenvoudige dingen te kunnen doen, zoals een 'overlevingsknoop' leggen.

Uit een recent onderzoek van bleek dat 53% van de Nederlandse volwassenen niet eens drie dagen niet-bederfelijk voedsel en water bij zich heeft. Meer dan 80% weet niet hoe je in het wild aan veilig voedsel en water kunt komen.

Alledaagse situaties waarop je je kunt voorbereiden

Het is gemakkelijk om een lijst te maken van realistische, alledaagse noodsituaties waarmee je te maken kunt krijgen:

 • Auto-ongelukken. Autopech. Vastzitten in de sneeuw.
 • Alle soorten medische problemen. Beroertes. Hartaanvallen. Gebroken botten.
 • Brandwonden.
 • Huiselijk geweld. Mishandeling. Verkrachting. Vechtpartijen.
 • Berovingen. Berovingen.
 • Inbraken.
 • Branden. Bevroren waterleidingen. 
 • Stroomuitval.
 • Vastzitten in een lift.
 • Verdwalen tijdens het wandelen op vakantie.

We zullen auto-ongelukken als voorbeeld nemen. In het verkeer in Nederland komt elk jaar een groot aantal ongelukken voor. Laten we aannemen dat er gemiddeld drie volwassenen getuige zijn van een ongeluk, die het hebben zien gebeuren of in de onmiddellijke nasleep in de buurt waren. Dat zijn drie mensen die op de noodsituatie kunnen reageren. Jaarlijks raken meer dan 430.000 personen betrokken bij een verkeersongeluk. Dit betekent dat 1,3 miljoen mensen vorig jaar getuige waren van een auto-ongeluk, oftewel ongeveer 7% van de bevolking.

Dat zijn heel reële, heel tastbare cijfers die laten zien hoe groot de kans is dat je getuige bent van een auto-ongeluk. 

Een goede prepper heeft een "get home bag", het spiegelbeeld van de standaard "bug out bag". Een thuiskomtas is iets dat je ingepakt in de kofferbak van je auto bewaart, op je werkplek, enzovoort - overal waar het zinvol is om buiten je huis te bewaren, zodat je, als er iets gebeurt in de 50% van de tijd dat je niet thuis bent, toch nog wat basisvoorraden hebt.

Die thuiskomtassen zijn niet alleen handig als de zombies ontsnappen terwijl jij in je kantoor zit, maar misschien rijd je wel van je werk naar huis en ben je getuige van een aanrijding.

Omdat je voorbereid bent, zowel qua uitrusting als mentaal, kun je basishulp verlenen in plaats van te gaan gniffelen en het wrak te Instagrammen. Je kunt een goede, voorbereide burger zijn.

Voorbereid zijn kan zelfs helpen bij strafrechtelijke en civielrechtelijke procedures - als je mentaal helder bent en weet waar je op moet letten in plaats van een normaal persoon te zijn die door het lint gaat, gaat je geloofwaardigheid een stuk omhoog.

Natuurrampen en klimaatverandering

Moeder natuur kan heel gemeen zijn en ze discrimineert niet. Natuurrampen zijn een van de meest waarschijnlijke 'grote' noodsituaties die je zult tegenkomen, en zelfs als niets anders op deze pagina waar zou zijn, zou het nog steeds redelijk zijn om je voor te bereiden vanwege het weer.

Natuurrampen komen meestal plotseling, treffen een groot aantal mensen en overweldigen het systeem. Je kunt je het beste zelf voorbereiden.

De officiële definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie luidt: "Een natuurramp is een natuurramp van een zodanige omvang dat er een catastrofale situatie ontstaat waarin de dagelijkse levenspatronen plotseling worden ontwricht en mensen in hulpeloosheid en lijden worden gestort, en als gevolg daarvan voedsel, kleding, onderdak, medische en verpleegkundige zorg en andere levensbehoeften nodig hebben."

Let op woorden als plotselinge ontwrichting van het leven en de behoefte aan voedsel en water.

Uit de gegevens van de laatste 20 jaar over rampen van organisaties als het Rode Kruis, de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat elk jaar bij natuurrampen gemiddeld 85.000 mensen sterven en 189 miljoen mensen ontheemd of getroffen raken.

De nummer één natuurramp is overstroming, goed voor 43% van alle rampen en 55% van het totale aantal getroffen mensen. Dat zijn ongeveer 2,5 miljard mensen in de afgelopen tien jaar. In 2021 zijn 224 doden gevallen na de overstromingen in Duitsland, België en Limburg.

Het is een vergissing om te denken dat natuurrampen alleen ernstige problemen veroorzaken in arme landen. De VS en China staan bovenaan de lijst van het aantal rampen per land, vooral vanwege hun grote omvang en bevolking.

Ja, landen in de tweede en derde wereld worden onevenredig zwaar getroffen - zij maken 44% van de rampen mee, maar lijden 68% van de doden.

Maar landen in de eerste wereld zijn goed voor 56% van de rampen en 32% van de doden. 92% van de sterfgevallen door hittegolven vond plaats in landen met een hoog inkomen.

Klimaatverandering maakt het nog veel erger

De alarmbellen rinkelen luid. Natuurrampen zijn al erg genoeg, maar klimaatverandering bovenop andere factoren zoals toenemende bevolkingsdichtheid creëert een echt vervelende formule.

We zien deze trend al in de afgelopen 20-30 jaar. Bijvoorbeeld:

 • De 10 warmste jaren in de geschiedenis vonden allemaal plaats sinds 1998.
 • Vergeleken met de jaren 1980 is het aantal klimaatgerelateerde rampen meer dan verdubbeld.
 • Terwijl natuurrampen als aardbevingen en vulkanen de afgelopen decennia constant zijn gebleven, is het aantal meer klimaatafhankelijke rampen zoals overstromingen en stormen in de jaren 2000 met 44% gestegen ten opzichte van de jaren 1990.
 • Het aantal bosbranden is sinds 1980 verdubbeld.

Die trend zal zich in de verkeerde richting blijven versnellen.

De stijgende zeespiegel als gevolg van klimaatverandering is een zorgwekkend fenomeen dat wereldwijd impact heeft, ook in Nederland. Een aanzienlijk deel van Nederland ligt onder de zeespiegel, en het land staat bekend om zijn uitgebreide systeem van dijken, sluizen en waterwerken om overstromingen te voorkomen. De stijgende zeespiegel vergroot het risico op overstromingen, met name in laaggelegen gebieden. De bevolking, economie en infrastructuur zijn sterk afhankelijk van een effectief waterbeheer.

Stijgende waterspiegels en enorm toegenomen overstromingsgebieden zijn slechts enkele van de neveneffecten van klimaatverandering. Denk aan de gevolgen van vaker voorkomende en ernstigere hittegolven, droogtes, water- en voedseltekorten, stofstormen, onweersbuien, orkanen en nog veel meer.

De rampen overleven is één ding - je moet ook rekening houden met de rimpeleffecten. Wat gebeurt er als al die huizenprijzen instorten? Of als al die economieën verdampen? Waar zullen de mensen naartoe gaan? Hoe zullen ze leven?

Drastisch veranderende economieën, werkloosheid en het post-arbeid tijdperk

Kunstmatige intelligentie, machinaal leren, vooruitgang in robotica en automatisering, on-demand geglobaliseerde werkkrachten, 3D-printen, oneindig goedkope en overvloedige bronnen zoals rekenkracht en opslag, en onmiddellijke toegang tot gratis informatie van overal ter wereld... dit zijn allemaal wonderen van de moderne technologie en helpen ons elke dag.

Maar ze veranderen ook de structuur van onze kapitalistische economie en veel experts maken zich zorgen dat we regelrecht op een stenen muur afstevenen.

Miljardaire technologie-ondernemers als Mark Cuban en Mark Zuckerberg zijn het daarmee eens.

"Er zullen veel werklozen vervangen worden door technologie en als we daar nu niet mee beginnen, krijgen we echte problemen," zei Cuban op een zakenconferentie in 2017.

Mark Zuckerberg besprak voorstellen zoals een universeel basisinkomen tijdens zijn toespraak bij de diploma-uitreiking van Harvard in 2017.

Alan Greenspan, voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve in de jaren 2000 en een van de meest invloedrijke economen ter wereld, schreef in 2006: "De inkomenskloof tussen de rijken en de rest van de Amerikaanse bevolking is zo groot geworden, en groeit zo snel, dat het uiteindelijk de stabiliteit van het democratische kapitalisme zelf zou kunnen bedreigen."

Voor de achtergrond, de economie groeit op een paar eenvoudige manieren:

 • Verhoog de efficiëntie. Pers meer productie uit één arbeider of bedrijfsmiddel. Landbouw is een goed voorbeeld. In 1911 haalden we 25 balen maïs per hectare. In 2011 produceerden we 150 per hectare.
 • Kosten verlagen. Globalisering is het klassieke voorbeeld. Waarom 500 euro uitgeven om een bank te bouwen als je hem in een goedkoper land voor 50 euro kunt maken en 40 euro kunt uitgeven om hem terug te sturen naar Europa?
 • Nieuwe waarde creëren door nieuwe uitvindingen en diensten. Geweldige nieuwe producten zoals de iPhone of Tesla creëren nieuwe rijkdom.

Dat zijn de knoppen waar bedrijven en overheden op kunnen drukken om de economie te laten groeien. Maar we hebben de afgelopen decennia veel op die knoppen gedrukt en ze raken versleten.

Ziekte en paniek

Er zijn twee problemen met besmettelijke medische rampen: de ziekte zelf en de chaos die het kan veroorzaken.

Hoewel elke ramp paniek kan veroorzaken, hebben epidemieën de neiging om heel snel maatschappelijke ineenstorting te veroorzaken.

De uitbraak van het coronavirus, COVID-19, heeft wereldwijd diverse vormen van paniek veroorzaakt. De onbekendheid van het virus en de snelle verspreiding ervan leidden tot gezondheidsangst. Mensen waren bezorgd over de potentiële ernstige gevolgen van de ziekte en de snelheid waarmee het zich verspreidde.

Tijdens de begindagen van de pandemie waren er gevallen van paniekinkopen. Mensen hamsterden basisbenodigdheden, zoals toiletpapier, handdesinfectiemiddelen en niet-bederfelijke voedingsmiddelen, deels vanwege berichten over mogelijke tekorten en onzekerheid over de duur van de pandemie.

Ook ontstond er financiële paniek door de economische gevolgen van de pandemie, zoals bedrijfssluitingen, werkloosheid en schommelingen op de financiële markten. Beleggers en bedrijven maakten zich zorgen over de onzekerheid en de impact op de wereldeconomie.

En informatiepaniek deed zich voor door desinformatie en een overvloed aan informatie, soms tegenstrijdig, op sociale media en andere kanalen. Mensen werden overspoeld door nieuwsberichten en geruchten, wat bij sommigen tot verwarring en angst leidde.

Het is belangrijk op te merken dat de reacties op de pandemie varieerden afhankelijk van individuele omstandigheden, locaties en persoonlijke ervaringen. Overheden en gezondheidsorganisaties hebben geprobeerd de paniek te beheersen door betrouwbare informatie te verstrekken, preventieve maatregelen te implementeren en de bevolking gerust te stellen.

Biologische wapens

Biologische wapens zijn een risico, vooral als het zo slecht gaat in de wereld dat vijanden zulke verwoestende wapens als laatste redmiddel zouden gebruiken.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken volgt ten minste vijf strijdlustige landen met programma's voor biologische wapens. Noord-Korea, dat zijn wapenprogramma's blijft verbeteren en agressiever wordt tegenover de VS, Zuid-Korea en Japan, is er daar één van.

Steven Block, professor biologische wetenschappen aan Stanford, waarschuwt: "Simpel gezegd vormen pokken een directe bedreiging voor de hele wereld. We zijn geneigd om te zeggen dat niemand bij zijn volle verstand deze dingen ooit zou gebruiken, maar niet iedereen is bij zijn volle verstand!"

Block wijst erop dat, hoewel we de pokken in het wild hebben uitgeroeid, regeringen zoals Rusland en de VS er voorraden van aanhouden. In 1979 liet de Sovjet-Unie per ongeluk miltvuur vrij uit een militaire testfaciliteit. Dat soort onschuldige ongelukken gebeuren dus wel.

Maar met nieuwe technologie zijn kleine niet-statelijke groepen in staat om deze vervelende wapens in hun kelder te maken.

Bill Gates, die zijn fortuin besteedt aan het bestrijden van ziekten als malaria en het creëren van infrastructuur voor schoon water, waarschuwde de wereldleiders onlangs in februari 2017 dat de snelle vooruitgang in de technologie het voor kleine terroristische groeperingen mogelijk maakt om virussen te ontwikkelen en vrij te laten die miljarden mensen kunnen doden.

Gates waarschuwde: "Natuurlijke epidemieën kunnen extreem groot zijn. Opzettelijk veroorzaakte epidemieën, bioterrorisme, zouden de grootste van allemaal zijn. Met kernwapens zou je denken dat je waarschijnlijk zou stoppen na het doden van 100 miljoen. Pokken stoppen niet."

"Omdat de bevolking naïef is en er geen echte voorbereidingen zijn, zou [het aantal doden] groter zijn als het zou uitbreken en zich zou verspreiden. Moet de wereld dit serieus nemen? Ze is enigszins serieus over normale klassieke oorlogsvoering en nucleaire oorlogsvoering, maar vandaag de dag is ze niet erg serieus over bio-verdediging of natuurlijke epidemieën."

Films: asteroïden, buitenaardse wezens, zombies en moordapen

Epidemieën en klimaatverandering zijn "filmrampen" waarvan rationeel onderzoek suggereert dat het eigenlijk echte bedreigingen zijn. Andere filmscenario's zoals buitenaardse invasies zijn natuurlijk moeilijker (of onmogelijk) te voorspellen, en we kunnen het er allemaal over eens zijn dat ze waarschijnlijk niet zullen gebeuren.

Buitenaardse wezens

Hoewel het redelijk is om te denken "het universum is zo massief dat er ergens anders leven moet zijn", hebben wetenschappers zich afgevraagd waarom we nog geen bewijs van ander leven hebben gezien.

Het meest waarschijnlijke antwoord op de vraag waarom we nog niets van buitenaards leven hebben gehoord, is dat, hoewel het zeer waarschijnlijk is dat buitenaards leven bestaat of heeft bestaan, beschavingen instorten voordat ze geavanceerd genoeg zijn om contact met ons op te nemen. Misschien putten ze hun planeet uit of vernietigen ze elkaar door oorlog.

Ruimte-incidenten

In 2013 trof een "relatief kleine" meteoor Rusland met de kracht van 300.000 ton TNT. Hij beschadigde 3.000 gebouwen en verwondde 1.000 mensen.

Onze planeet wordt elke dag wel duizend keer geraakt door brokstukken, maar 99,999% van de tijd is het te klein om iets uit te maken. Objecten die de grond raken met een grootte van meer dan 10 meter worden beschouwd als de echt vervelende objecten.

Volgens NASA's Jet Propulsion Laboratory zijn er ongeveer 100 betekenisvolle inslagkraters over de hele wereld. NASA kan dingen zien en voorspellen zoals mogelijke komende meteoorinslagen, en op een paar uitzonderingen na die ze in de gaten houden, zijn er de komende 50 jaar geen grote zorgen.

Zonnevlammen zijn eigenlijk relevanter. We hebben overwogen om ze op te nemen in het gedeelte over natuurrampen, maar we dachten dat de meeste mensen ze zouden zien als filmrampen.

Zonnevlammen kunnen belangrijke elektronica over de hele wereld ontregelen. Een storm uit 1989 legde een van Canada's grootste elektriciteitsnetten plat in minder dan 90 seconden, waardoor miljoenen mensen zonder stroom kwamen te zitten en enorme storingen veroorzaakten.

"Een uitval op langere termijn zou waarschijnlijk bijvoorbeeld een verstoring van het transport, de communicatie, het bankwezen, de financiële systemen en de overheidsdiensten omvatten; het uitvallen van de drinkwaterdistributie door het uitvallen van pompen; en het verlies van bederfelijk voedsel en medicijnen door gebrek aan koeling," aldus een rapport van de Ameriaanse National Research Council.

Je kunt er niet 100% op vertrouwen dat het systeem je redt

Ernstige noodsituaties zijn al moeilijk genoeg op te lossen als het systeem perfect werkt. Als die systemen falen, kun je er absoluut niet op vertrouwen dat ze je redden.

Er zijn hier twee grote problemen:

 1. Het systeem is kapot. Het kan de problemen die opgelost moeten worden niet oplossen, waardoor die problemen erger worden. (Denk aan het klimaat en de economie).
 2. Wanneer het echt slecht gaat, zoals na een grote natuurramp of wanneer de samenleving in paniek instort, is dat systeem lang niet zo behulpzaam als mensen denken dat het zal zijn.

Mensen uit het hele politieke spectrum hebben hetzelfde gevoel - onze regeringen en instellingen werken lang niet zo goed als zou moeten. En het wordt alleen maar erger.

Het maakt niet uit aan welke kant je staat in legitieme debatten als "hoe maken we gezondheidszorg toegankelijk en toch een vrije markt?" of "moeten we gezondheidszorg überhaupt nog behandelen als een vrije markt?".

Het apparaat dat deze problemen moet identificeren, moet uitzoeken hoe we ze het beste kunnen oplossen en vervolgens de oplossingen moet implementeren is fundamenteel kapot.

Onze samenleving staat voor grote vragen. Sommige daarvan worden hier besproken, zoals klimaatverandering en een postkapitalistische economie. De juiste antwoorden op die vragen zijn moeilijk of zelfs pijnlijk.

Maar ons systeem is opgezet om kleine bewegingen te maken binnen een stel regels gebaseerd op twee partijen en een eenvoudige meerderheid. Regels die niet meer werken. Het is dus geen verrassing dat er niets echt bereikt wordt. We hebben sinds de Depressie, WOII en misschien het vroege ruimtevaartprogramma uit de Koude Oorlog niet meer echt door de zure appel heen moeten bijten en grote, moeilijke problemen aangepakt - allemaal voorbeelden van toen er echt veel levens op het spel stonden.

Onze regeringen hebben een slechte staat van dienst in het omgaan met rampen 

Als er een grote aardbeving plaatsvindt, vallen de gsm-masten uit, valt de elektriciteit uit en hebben miljoenen mensen plotseling hulp nodig. De wegen kunnen onbegaanbaar zijn. Mensen zullen dood of stervend zijn, gewond, schreeuwend om hulp. Het kan dagen of weken duren voordat alles weer normaal is.

Volgens Eric Holdeman, al 20 jaar expert op het gebied van hulpverlening, "is de gedachte 'ik heb een probleem. Ik ga 112 bellen' is geen goede planning bij een regionale ramp vanwege de beperkte middelen. Er is niet veel voor nodig om de bestaande middelen te overweldigen."

Holdeman voegt eraan toe dat veel mensen het excuus gebruiken "van zo'n ramp ga ik dood, dus waarom zou ik de moeite nemen om me voor te bereiden!". Maar de gegevens laten zien dat slechts 2% van de mensen sterft in de onmiddellijke crisis. Dus zelfs als je een grote ramp meemaakt, zul je waarschijnlijk in een overlevingssituatie terechtkomen zonder hulp van de overheid.

Niet-gouvernementele organisaties zoals het Rode Kruis zijn net zo onbekwaam. De aardbeving in Haïti in 2010 kostte bijvoorbeeld 130.000 mensen het leven en verwoestte 250.000 huizen.

Het Rode Kruis zamelde een recordbedrag van $500 miljoen aan donaties in om Haïti direct te helpen. Daarvan gaven ze 125 miljoen dollar uit aan hun eigen interne uitgaven en uiteindelijk bouwden ze maar ZES nieuwe huizen nadat ze er ~15.000 hadden beloofd.

Groeimindset en het plezier van voorbereiding

Nieuwe vaardigheden leren is leuk! Naar buiten gaan, deel uitmaken van een hechte gemeenschap en spelen met nieuw speelgoed is leuk!

Recent onderzoek toont aan dat de sleutel tot het optimaal benutten van je vrije tijd (zoals het weekend) niet is om op de bank te zitten en Netflix te kijken of te gaan winkelen, maar om zinvolle uitdagingen na te streven. Zelfs als je moe bent van je werk, zorgt opstaan en iets zinvols doen ervoor dat je beter uitgerust bent dan gewoon op je kont zitten.

Er zijn een heleboel overdreven psychologische en sociologische etiketten voor deze principes. Maar de clou is waar: mensen krijgen "een gevoel van welzijn dat voortkomt uit zinvolle, uitdagende activiteiten die je doen groeien als persoon."

We praten over Maslow's hiërarchie om prioriteit te geven aan zaken als water en onderdak, de basis van de piramide. Maar er is een reden waarom de top van die piramide zelfactualisatie is, wat betekent dat we op ons best zijn als we ons best proberen te zijn.

Het populaire "groeimindset" model zegt dat een van de belangrijkste verschillen tussen goede / gelukkige / succesvolle mensen en degenen die dat niet zijn, is of ze een houding hebben van leren en groeien.

Wat is een betere manier om als persoon te groeien dan praktische en nuttige nieuwe vaardigheden te leren die jou en je dierbaren kunnen redden, je naar buiten en met andere mensen brengen en je comfort en gemoedsrust geven dat je een beter toegerust persoon bent die voor zichzelf en zijn dierbaren kan zorgen.

De beste soort verzekering

We geven geld uit aan allerlei soorten verzekeringen, van gewone verzekeringen zoals thuis en auto tot indirecte verzekeringen zoals pensioenrekeningen en onderwijsplannen.

Maar de prioriteiten zijn een beetje scheef komen te liggen. Toen we onderzoek deden naar een artikel over het voorbereid zijn op brand, spraken we met een huiseigenaar in een bergachtig gebied dat vatbaar is voor bosbranden, die duizenden dollars per jaar uitgeeft aan brandverzekeringen. Maar ze wilden geen geld uitgeven aan voorbereiding.

Wij denken dat dat niet logisch is. Je geeft duizenden euro's uit aan verzekeringen voor de spullen in je huis voor het geval het afbrandt, maar geeft niets uit om je kleine kinderen te helpen de brand te overleven?

Dit zijn verder geweldige ouders en intelligente mensen, maar door de drukte van het moderne leven kan iemand uit het oog verliezen hoe je kosten, risico's en prioriteiten tegen elkaar afweegt.

Het cliché van de verzekeringsmakelaar "je koopt geen verzekering, je koopt gemoedsrust" is echt waar als het om prepping gaat.

Je hebt gezien dat er echte redenen zijn met echte kansen dat je je prep moet gebruiken - maar we hopen van harte dat je het nooit hoeft te doen.

Wat er ook wel of niet gebeurt, als je er klaar voor bent, krijg je als bonus een "ik ben voorbereid en kan mezelf beter redden dan 99% van de mensen"-verzekeringspolis. Veel preppers zeggen dat dit een onverwacht voordeel van hun prepping was, en dat de gemoedsrust van de wetenschap dat het wel goed komt een groot verschil in hun leven heeft gemaakt.

Klaar om te beginnen?

Haal diep adem 🙂 Zelfs alleen al het schrijven van dit overzichtsartikel geeft ons een bang en pessimistisch gevoel.

Maar je kunt aan dit alles iets doen, terwijl je nog steeds geniet van het goede leven dat je vandaag hebt. De tactieken voor de verstandige prepper kunnen je helpen om je door dit proces heen te loodsen zodat je niet overweldigd raakt.

Bekijk onze beginnersgids voor het voorbereiden op noodsituaties om te leren wat de juiste stappen in de juiste volgorde zijn, zodat je geen tijd of geld verspilt.

En vergeet niet om het plezier en de verantwoordelijkheid van het voorbereiden te delen met je vrienden en familie. Het maakt ieder van jullie sterker en meer kans om te overleven.

Terug naar blog